Vitajte na novej stránke Miestnej akčnej skupiny BODVA

Programovacie obdobie 2014-2020 prináša nové možnosti a výzvy v oblasti regionálneho rozvoja. Jedným z nositeľov rozvojových aktivít v údolí Bodvy je aj občianske združenie Miestna akčná skupina BODVA, ktoré je verejno -súkromným partnerstvom samosprávy podnikateľov a neziskového sektora. Združenie sa usiluje o komplexný a integrovaný prístup k rozvojovým aktivitám a zároveň podporuje existujúce rozvojové procesy, ktoré v regióne prebiehajú.

 

Ako sa stať členom združenia?

Dňa 9.7.2015 sa uskutočnila ustanovujúca členská schôdza MAS BODVA, kde sa okrem voľby orgánov združenia rozšírila aj členská základňa združenia. Aktuálne má združenie 40 členov zo samosprávy, podnikateľskej sféry a tretieho sektora.  Členstvo v združení je dobrovoľné a vzniká na základe písomnej prihlášky a súhlasu 2/3 väčšiny členov s prijatím nového člena. Členom združenia sa môže stať fyzická osoba (občan), organizácie tretieho sektora (združenia, spolky...) a podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obcí, ktoré už prijali uznesenie o vstupe obce do združenia.  ( mapka ).  Prihlášku je potrebné doručiť písomne alebo osobne na adresu : Miestna akčná skupina BODVA, Školská 10, 04501 Moldava nad Bodvou. O nových záujemcov o členstvo bude rozhodovať snem združenia začiatkom septembra.

   
Prihláška pre samosprávy
Prihláška pre podnikateľov a tretí sektor ( združenia )
Prihláška pre fyzické osoby ( občanov )


 

 

Aktuality

  • 02.05.2017 00:00

    Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2

    Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2 Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že z dôvodu administratívnych...

  • 24.02.2015 10:26

    Program rozvoja vidieka SR schválený

    Dňa  13.2.2015  bol oficiálne schválený Program rozvoja vidieka pre Slovensko. V rámci tohto Programu má Slovensko k dispozícii 2,1 miliárd EUR na sedemročné obdobie. „Nový program rozvoja...

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode